Video xem thêm: Nghẹn ngào khi xem clip giành lại sự sống cho đứa con bệnh tim của người mẹ nghèo