Video xem thêm: 10 phim thần tượng Đài Loan gắn với ký ức của 9x, 8x