Video xem thêm: Em bé cover bài Nhật kí của mẹ - Hiền Thục