Video xem thêm: Chỉ cần một tảng đá trong suốt, một cái máy khoan và ít màu đã có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật như thế này