Video xem thêm: Bi Rain gửi lời chào, xác nhận biểu diễn đêm chung kết ''Hoa Hậu Việt Nam''