Video xem thêm: ông bố Mỹ nhổ răng cho con bằng... trực thăng