Video xem thêm: Phạm Hương: Từ nàng mẫu "gái quê" cho đến thần thái vạn người mê trên sàn catwalk