Video xem thêm: Victoria Beckham chia sẻ đoạn video clip nhảy cùng người tạo mẫu tóc