Video xem thêm: Sự xuất hiện rùng rợn của bóng trắng ở xã Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội