Video xem thêm: Cô bé không tay thắng giải viết chữ đẹp toàn nước Mỹ