Video xem thêm: VIETNAM IDOL KIDS - THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC NHÍ 2016 - TẬP 3 - GẶP MẸ TRONG MƠ - ĐỨC ANH