Video xem thêm: VIETNAM IDOL KIDS - THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC NHÍ 2016 - TẬP 3 - N. KHÁNH, T. TÚ, Đ. HIẾU, T. AN, M. nGỌC