Video xem thêm: VIETNAM IDOL KIDS - THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC NHÍ 2016 - TẬP 3 - NGỰA Ô THƯƠNG NHỚ - DIỆP NHI