Video xem thêm: Biến hóa hoàn hảo | Tập 1 - Quang Đại "Mạnh Quỳnh" - LK Dù anh nghèo, Tình nghèo | 7/5/2016 | HTV