Video xem thêm: Trấn Thành mong mọi người bỏ qua lỗi lầm của anh