Video xem thêm: Điểm lại những kiểu tóc nổi tiếng và "tai tiếng" của Justin Bieber qua từng thời kì