Video xem thêm: Trấn Thành diễn vai Bulldog ngửi Trường Giang khí thế.