Video xem thêm: Simeone mất bình tĩnh, đánh cả người nhà