Video xem thêm: Liệu những người thuận tay trái có bị tuyệt chủng?