Video xem thêm: Pizza "quả bom" làm chín bằng cách đốt trực tiếp