Video xem thêm: Đông Nhi trình diễn tại HTV Award 2016