Video xem thêm: SONG JI HYO: TỪ BỊ GHÉT BỎ ĐẾN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHỜ RUNNING MAN