Video xem thêm: Soobin Hoàng Sơn: Từ “hotboy underground” đến “hoàng tử Vpop” mới