Video xem thêm: Những bộ phim Đài Loan được ví như tình đầu của thế hệ 8x, 9x