Video xem thêm: Thử luộc iPhone SE vàng hồng trong nước sôi và cái kết... "hết hồn"