Video xem thêm: Muôn vàn chiêu trò bán hàng lừa đảo "vi diệu" như ảo thuật