Video xem thêm: Ngọc Lan, Quốc Trường, Quốc Thuận dìm hàng nghệ sĩ Hữu Châu