Video xem thêm: [Offical MV] Bước Chầm Chậm - Hứa Ngụy Châu