Video xem thêm: Bất ngờ trước khả năng của cô bé 7 tuổi, học tiếng anh từ 8 tháng