Video xem thêm: Clip ghi lại cuộc nói chuyện của shipper và chủ shop