Video xem thêm: Trấn Thành khóc như mưa vì tiết mục đội xe lên đầu kiếm tiền nuôi cha của anh chàng thuộc cộng đồng LGBT