Video xem thêm: Đài KBS phỏng vấn tiền vệ Xuân Trường