Video xem thêm: Phát hiện hai bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Zika tại Việt Nam