Video xem thêm: Đài ABC đưa tin về vụ việc Minh Béo xâm hại tình dục trẻ em ở Mỹ