Video xem thêm: Công Vinh giật cùi chỏ vào mặt cầu thủ Iraq