Video xem thêm: Phản ứng bất ngờ của Việt Hương khi bị Trấn Thành trêu chọc chiều cao