Video xem thêm: Phỏng vấn Xuân Trường sau chiến thắng của ĐT Việt Nam