Video xem thêm: Đạo diễn 'King Kong' rong chơi cùng Ngô Thanh Vân giữa Sài Gòn