Video xem thêm: Clip du khách Trung Quốc cướp sạch đĩa vải