Video xem thêm: ĐT Việt Nam - ĐT Đài Loan (TQ) : 4-1