Video xem thêm: Real-Sevilla : 4-0 Ronaldo lại ghi bàn