Video xem thêm: Từ điển sao Sao Việt định nghĩa về Generation