Video xem thêm: Tuấn Anh,Xuân Trường trả lời phỏng vấn của báo chí