Video xem thêm: Trường Giang: "Trong tình cảm, tôi luôn là người bị bỏ rơi"