Video xem thêm: THVL - Danh hài đất Việt - Tập 32- Bóng ma dưới giếng - Chí Tài, Trấn Thành, Thu Trang, Lê Khánh