Video xem thêm: Ánh mắt của của bố và ánh mắt của con.