Video xem thêm: Con cá chép bỗng nhiên "sống dậy" sau khi đổ rượu vào miệng