Video xem thêm: Người dân thích thú với màn rước linh vật độc đáo trong lễ hội Ná Nhèm