Video xem thêm: Hàng trăm người vô cảm đứng nhìn thanh niên vùng vẫy chết dưới hồ