Video xem thêm: [Video News] Sao Việt lung linh tại show thời trang White's Hot